top of page

Kirmes zu Hëpperdang

Dass Kirmes am Duarref!

 

Wi all Joer fënnt Pingstsonndig d´Kirmes zu Hëpperdang statt.

Lass geet et well Samsdes, den 27.05.2023 mam Hämmelsmarsch.

Pingstsonndig, den 28.05.2023 spillt d´Hëpperdanger Musik dann hiren traditionellen Kirmes-Concert am Centre Culturel.

Owes ass dann Kirmesbal! Fir best Stëmmung suarrigt do den DJ Paul.


Entrée: 5,00 €

Organisation: Entente Hëpperdang

344764314_784508616606416_5190325815755240472_n.jpg
bottom of page