30 Joer Hepperdanger Beierfest

birthday-2496221_1920.png
cake-25388_1280.png

Dest Joer feiert d´Hepperdanger Béierfest sein 30ten Jubiläum. 1989 guff datt ischt Béierfest organiseiert. Datt aus dem klengen Zeltfest su een Traditiouns-Event giff entstoen, haat sich deemols wirklich keen erwaart.

Dofir ass et an der Zekt MERCI ze soon:

  • Merci wellen mir all de Frenn van der Hepperdanger Entente soon, di eis durich hir trei Präsenz an deenen letzten 30 Joer ennerstetzt hann.
     

  • Merci all eisen Sponsoren, ouni di su eng Manifestatioun net mi ze fron wir.
     

  • Merci soon mir all eisen Memberen, deenen van Hepperdang an auswärts, suwi o eise fréieren Memberen déi eis Entente an irgendenger Form an all deenen Joeren ennerstetzt hann.

30 Joer Béierfest, an emmer gett neies. Ennert der Rubrik Chronik fannt Der een Réckbleck op di verschidden Joren an ween well alles bei eis am Zelt opgetredden ass.

Infos iwwert di desjährig Edition van der ennert: Beierfest 2019.

Mer hoffen Eech o all dest Joer rem zu Hepperdang begreissen ze kanne. Wi all Joer, den 3ten Weekend am Juli.

11170324_790634791005038_270855703917896